Na vsebino
EN
26. 10. 2023

DKOM zavrgla zahtevek za revizijo vlagatelja AMZS, d.d., v zadevi »Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, z avtocest (AC) in hitrih cest (HC)«

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva v zadevi »Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, z avtocest (AC) in hitrih cest (HC)«, ki ga izvaja naročnik DARS, d.d., obravnavala zahtevek za revizijo vlagatelja AMZS, d.d., Ljubljana.

Državna revizijska komisija je pri preverbi procesnih predpostavk ugotovila, da razpisana storitev naročnika ni javno naročniško razmerje, pač pa koncesijsko razmerje.

Državna revizijska komisija je na podlagi slednjega ugotovila, da v konkretnem sporu ni pristojna odločati, saj vrednost bodočega pravnega razmerja, ki po vsebini predstavlja koncesijsko razmerje, ne presega vrednosti iz prvega odstavka 8. člena Direktive 2014/23/EU, ki (trenutno) znaša 5.382.000,00 EUR. Skupna ocenjena vrednost razpisanih storitev za odvoz obeh vrst vozil (lažjih in težjih od 3.500 kg) po izračunu naročnika znaša 4.667.651,10 EUR, zato se pravno varstvo zoper kršitve, ki jih naročniku očita vlagatelj, ne zagotavljajo po določbah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Iz navedenih razlogov je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla.

Natisni stran