Na vsebino
EN
31. 5. 2024

Prodaja premičnega premoženja DKOM

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v skladu z 78. členom v povezavi z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 17. členom Pravilnika o popisu št. 037-19/05 z dne 23.12.2005, objavlja 

namero o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja.

Ogled predmetov prodaje bo v torek, 11. 6. 2024, ob 10. uri, po obvezni predhodni najavi. 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji premičnega premoženja

Obrazec - ponudba za odkup osnovnih sredstev 

Obrazec - ponudba za odkup osnovnih sredstev

Natisni stran