Na vsebino
EN

Zaposleni

Kabinet predsednika

Irenca Dolničar

Vodja vpisnika - tajnica funkcionarja

Nataša Gladek, dipl. upr. ved

Svetovalka v kabinetu predsednika 

mag. Tadeja Kuhar

Predstavnica Državne revizijske komisije za odnose z javnostmi

Vojko Maksimčuk, univ. dipl. prav.

Svetovalec predsednika Državne revizijske komisije
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Državni revizijski komisiji
Zaupnik za sprejem notranjih prijav
Uradna oseba za zunanjo prijavo

01/234 28 18

 

Oddelek za revizijske zadeve

mag. Katja Debeljak

Svetovalka Državne revizijske komisije

Tatjana Falout Lenaršič, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Kaja Hriberšek, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Vanja Jotanović, mag. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Jacinta Pilih, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Tomaž Samec, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Špela Zaloker, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Oddelek za prekrškovne zadeve

Ljudmila Korenjak, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije
Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja

Nataša Krajnc, univ. dipl. prav.

Višja svetovalka Državne revizijske komisije

Teja Piskar, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Ana Škrbič, univ. dipl. prav.

Svetovalka Državne revizijske komisije

Marko Zupanc, univ. dipl. prav.

Višji svetovalec Državne revizijske komisije

Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve

Slavka Kovačič, univ. dipl. ekon.

Sekretarka Državne revizijske komisije

mag. Anita Kozel

Sekretarka Državne revizijske komisije

Virginie Kožar, dipl. ekon.

Svetovalka za finančne zadeve

Irena Krasnik

Upravna administratorka

Helena Emilija Oberstar, mag. prav.

Sekretarka Državne revizijske komisije

Natisni stran