Na vsebino
EN

Predsednik

Samo Červek, univ. dipl. prav.

Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisijeSamo Červek, predsednik Državne revizijske komisije

Po zaključenem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je izkušnje na področju javnih naročil začel pridobivati leta 1994 v pravni službi nekdanje Zavarovalnice Maribor, d.d., kot pravni svetovalec, kjer je bil kasneje zadolžen tudi za področje javnih naročil. Med drugim je zastopal zavarovalnico na sodiščih v zahtevnejših pravnih sporih ter nudil pravno podporo strokovnim službam zavarovalnice. Leta 1999 je opravil pravniški državni izpit.

Leta 2006 je bil prvič imenovan za predsednika Državne revizijske komisije, kjer je funkcijo opravljal do leta 2008, ko se je vrnil na takratno Zavarovalnico Maribor, kjer je bil imenovan za direktorja službe za splošnopravne in kadrovske zadeve, kasneje pa še za direktorja službe za skladnost poslovanja Zavarovalnice Maribor in nato Zavarovalnice Sava, d.d. Kot član projektne skupine je sodeloval v zahtevnem projektu združitve štirih zavarovalnic (Zavarovalnica Maribor, Zavarovalnica Tilia, Velebit osiguranje, Velebit životno osiguranje) v Zavarovalnico Sava. Ob tem je svetoval tudi upravi družbe pri najzahtevnejših pravnih zadevah in izvajal zastopanje družbe v najzahtevnejših sodnih sporih. Prav tako je bila njegova pristojnost izobraževanje zaposlenih, tudi na področju javnih naročil. Vse do zaključka službovanja na zavarovalnici je bil tudi nosilec pooblastil ključne funkcije spremljanja skladnosti  poslovanja.

Po zaključku kariere na zavarovalnici je opravljal delo vodje prodajne skladnosti in projektov v mednarodni prodaji v družbi Sandoz Slovenija, d.d. Zadolžen je bil za zagotavljanje zakonske usklajenosti delovanja družbe z lokalnimi zakonodajami, izvajanje notranjega nadzora poslovanja, vodenje razvoja in skrb za poslovno odličnost poslovanja, skladnost prodajnih operacij na mednarodnih trgih in pravno svetovanje najvišjemu vodstvu družbe. Funkcijo je opravljal do junija 2019, ko je bil v Državnem zboru RS ponovno izvoljen za predsednika Državne revizijske komisije.

Skozi celotno zelo raznoliko poklicno pot se samoiniciativno in po službeni dolžnosti aktivno udeležuje številnih izobraževanj na temo javnih naročil, obligacijskega prava, gospodarskega prava, delovnega prava, civilnega procesnega prava, skladnosti poslovanja, poslovne etike, in sicer kot slušatelj in predavatelj.  

Natisni stran