Na vsebino
EN
2. 11. 2022

DKOM postala članica Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi

Z namenom krepitve mednarodnega sodelovanja je Državna revizijska komisija s podpisom akta o ustanovitvi pristopila k članstvu Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi (Network of public procurement review bodies in south-eastern Europe). Ta slovesni dogodek je potekal v sklopu prvega srečanja mreže 28. 10. 2022, ki ga je v Tirani gostila članica mreže Albanija.

Prvo srečanja Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi  Prvo srečanja Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi

Cilji mreže, v kateri poleg Državne revizijske komisije sodelujejo tudi prvostopenjski organi, ki odločajo o zakonitostih v postopku javnega naročanja, iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije in Romunije, so izmenjava izkušenj, strokovnega znanja, mnenj ter informacij o specifičnih pravnih zadevah s področja pravnega varstva pri javnem naročanju z namenom opredelitve najboljših praks in skupnih vprašanj, potreb in izzivov v zvezi s sistemom pregleda javnih naročil, ki temeljijo na kakovostnem in učinkovitem izvrševanju zakonskih pooblastil.

V pozdravnem nagovoru je predsednik Komisije za javna naročila iz Albanije Jonaid Myzyri izpostavil, da si članice mreže ne delijo le dobrih sosedskih odnosov, pomembne trgovinske izmenjave, interakcije gospodarskih subjektov v postopkih javnega naročanja, kulturnih in zgodovinskih vrednot, ampak gre tudi za skupen boj proti korupciji v sistemu javnega naročanja. »Naš cilj je jasen, gre za krepitev sodelovanja, da se države Zahodnega Balkana, države kandidatke in države članice Evropske unije učimo iz naših najboljših praks in naših napak,« je poudaril Myzyri.

Zastopniki držav članic mreže so na srečanju predstavili svoje institucije, sistem pravnega varstva pri javnem naročanju, pomembne aktivnosti, vlogo in izzive, ki jih bodo imele institucije pri aktivnostih mreže, ter skupna orodja v boju proti korupciji. Po pooblastilu predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka je članica Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar v svojem nagovoru izpostavila, da podpis akta o ustanovitvi mreže dokazuje, da si vse države članice mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil prizadevamo za prenos izkušenj, znanj, strokovnih diskusij o kompleksnih pravnih vprašanjih, ki so pomembna za delo institucij. »Želim si, da bi vsi skupaj po svojih najboljših močeh prispevali k uspešnemu delovanju te mreže in uresničili zastavljene cilje z namenom krepitve sodelovanja med državami jugovzhodne Evrope na področju javnega naročanja,« je poudarila v nagovoru.

Članica Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar med nagovorom Članica Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar med nagovorom

Podporo pri izvajanju dejavnosti mreže nudijo tudi mednarodne in nevladne organizacije ter drugi državni organi in institucije, ki lahko prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev mreže. Zato so se srečanja s kratkimi nastopi udeležili tudi podpredsednica albanskega parlamenta, ministrica za standarde in storitve pri albanski vladi, predstavniki delegacije EU v Albaniji, Evropske komisije, SIGMA - OECD (instrumenti SIGMA za ocenjevanje nacionalnih sistemov javnega naročanja), Svetovne banke in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Vsebina njihovih nagovorov se je navezovala na standardizacijo storitev mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi, na podporo h krepitvi zmogljivosti na področju javnega naročanja in na orodja za boj proti korupciji v postopkih javnega naročanja.

Slavnostni podpis akta o ustanovitvi Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi Slavnostni podpis akta o ustanovitvi Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi

Med drugim je bila na srečanju predstavljena tudi platforma Evropske komisije Digital Public Buyers Community Platform (DPBC), ki jo bo kot spletno orodje za komunikacijo, izmenjavo informacij in najboljših praks med državami članicami uporabljala mreža. Preko platforme DPBC bodo člani mreže izmenjevali zakonodajo, sodno prakso in razpravljali o pomembnih vprašanjih s področja javnega naročanja.

Skupinska fotografija zastopnikov držav članic Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi Skupinska fotografija zastopnikov držav članic Mreže organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v jugovzhodni Evropi

Natisni stran