Na vsebino
EN
25. 4. 2024

Srečanje ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ki je tokrat pod pokroviteljstvom Državne komisije za revizijo postopkov javnega naročanja (Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave) iz Hrvaške in v sodelovanju z Generalnim direktoratom za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (DG GROW) pri Evropski komisiji potekalo od 22. do 23. aprila 2024 v Zagrebu, sta se udeležila člana Državne revizijske komisije dr. Mateja Škabar in Igor Luzar.

Otvoritev srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročilOtvoritev srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Poleg držav članic, predstavnic ekspertne skupine prvostopenjskih organov pravnega varstva na področju javnega naročanja, so na srečanju sodelovali tudi predstavniki prvostopenjskih organov držav opazovalk Albanije, Črne gore, Severne Makedonije in Srbije.

Na srečanju so predstavniki DG GROW izpostavili najpomembnejše zaključke Posebnega poročila Evropskega računskega sodišča 28/2023 - Javna naročila v EU. Ugotovitve analiz tega posebnega poročila so države članice sporočale na portalu TED, in sicer v obdobju 2011–2021. Poročilo se je osredotočilo na tri ključne kazalnike za merjenje konkurence na področju javnih naročil (brez razpisa, en sam ponudnik in število ponudnikov). Evropska komisija je pri tem ugotovila negativen trend konkurence na področju javnih naročil, vendar se kljub reformi direktiv EU iz leta 2014 ta trend ni spremenil. Analiza poročila je zaznala pomembne izsledke, ki kažejo, da so se države članice posvetile predvsem skladnosti pravil o javnem naročanju in ne smotrnosti porabe javnih sredstev, povečalo se je število postopkov z enim samim ponudnikom, v večini držav članic je bila stopnja neposrednih oddaj javnih naročil visoka, delež neposredno čezmejnih oddaj javnih naročil med državami članicami pa nizek. Eden od ciljev Evropske komisije je med drugim vzpostavitev primerljivosti vhodnih podatkov, saj rezultati dosedanjih analiz niso nujno povsem primerljivi.

Med predavanjem na srečanju ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročilMed predavanjem na srečanju ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Med vsebinami srečanja so bili nadaljnji razvoj ter prihodnja vloga in delovanje ekspertne skupine prvostopenjskih organov v javnem naročanju, v okviru katere so bili obravnavani predlogi in mnenja posameznih držav članic.

Izpostavljena je bila tudi problematika izjemno nizkih ponudb s primeri iz Hrvaške in Češke. Predstavniki Portugalske so podali vprašanje pravnega položaja izločenih ponudnikov v sistemu javnega naročanja Portugalske, o čemer se je razvila tudi razprava z različnimi stališči posameznih držav članic.

Na srečanju je bilo med drugim predstavljeno pravno varstvo v javnem naročanju Albanije in Francije.

Predstavniki Evropske komisije so tradicionalno poročali o novih sodbah Sodišča EU v zvezi z javnimi naročili in ob tem prikazali pregled postopkov, ki tečejo pred tem sodiščem. Pri tem je bila omenjena tudi zadeva, ki jo je na Sodišče EU poslala Državna revizijska komisija kot predhodno vprašanje, pri čemer so jo predstavniki Evropske komisije izpostavili kot pravno zanimiv primer.

Državna komisija za revizijo postopkov javnega naročanja iz Hrvaške je v sklopu srečanja organizirala še mednarodno konferenco o javnem naročanju »Javna naročila v EU – trendi in perspektive« z namenom strokovni javnosti predstaviti cilje pravnega okvirja javnega naročanja v EU in najnovejše prakse Sodišča EU.

Udeleženci srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročilUdeleženci srečanja ekspertne skupine prvostopenjskih organov za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

 

 

Natisni stran