EN
27. 10. 2022

Nova člana Državne revizijske komisije

Državni zbor RS je na 3. redni seji danes, 27. 10. 2022, na predlog Mandatno-volilne komisije DZ RS v skladu z 61.e členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1l, 60/17 in 72/19) imenoval mag. Zlato Jerman in Igorja Luzarja za člana Državne revizijske komisije. 

Nova člana Državne revizijske komisije sta bila imenovana zaradi poteka mandata članicama Državne revizijske komisije Tadeji Pušnar in Nini Velkavrh, ki sta bili imenovani izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri. 

Svojo funkcijo bosta nova člana Državne revizijske komisije nastopila najpozneje tri mesece po imenovanju. Mandat člana Državne revizijske komisije je osem let in je lahko ponovno imenovan.

Mag. Zlata Jerman je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Svojo poklicno pot je pričela v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer je delo najprej opravljala na revizijskem področju, nato pa na prekrškovnemu področju, katerega je v letu 2019 prevzela v vodenje. Na področju javnega naročanja tudi ves čas aktivno sodeluje s prispevki na posvetih in kongresih ter piše članke v strokovnih revijah.  

Igor Luzar je diplomiral na Pravni fakulteti v Mariboru na temo sodnega varstva človekovih pravic z oceno cum laude. Razpolaga z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami na področju javnega naročanja, ki jih je pridobival pri večjih javnih naročnikih kot tudi na Državni revizijski komisiji. Ob tem je opravljal tudi druge najzahtevnejše naloge kot član stalnih meddržavnih komisij in drugih domačih ter mednarodnih ekspertnih skupin. Bil je tudi član upravnih in naložbenih odborov zavodov in gospodarskih družb.

Natisni stran