Na vsebino
EN
24. 8. 2022

DKOM ugodila zahtevku za revizijo zagovornika javnega interesa Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence v zadevi »Dobava zdravil na recept«

Državna revizijska komisija je na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil zagovornik javnega interesa Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, odločala v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zdravil na recept«, ki ga izvaja naročnik Lekarniška zbornica Slovenije. 

Državna revizijska komisija ni pristojna za presojo zakonitosti naročnikovega ravnanja, ko je za znižanje cen zdravil predvidel le 5 odstotkov od pridobljenega popusta. Razdelitev pridobljenega popusta je sistemsko vprašanje organizacije oz. izvajanja javnega naročanja zdravil, ki ga Državna revizijska komisija ne more razreševati v okviru pravnega varstva.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval tudi kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, ker naročnik javnega naročila ni razdelil na manjše sklope. Državna revizijska komisija je pritrdila zagovorniku javnega interesa, da je zadevni trg zdravil močno skoncentriran oligopolni trg, na katerem delujeta dva oz. trije večji dobavitelji, in da bi razdelitev javnega naročila po posameznih naročnikih omogočala sodelovanje večjemu številu gospodarskih subjektov. Naročnik na drugi strani v postopku pravnega varstva ni uspel utemeljiti razlogov, da javnega naročila ni razdelil na manjše sklope, in sicer po posameznih naročnikih. Državna revizijska komisija je zato zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila celoten postopek oddaje javnega naročila.

Natisni stran