EN
8. 12. 2021

Upravno sodišče Republike Slovenije potrdilo odločitev DKOM v zvezi z obveznostjo izdaje samostojne odločitve o priznanju sposobnosti v konkurenčnem postopku s pogajanji

Upravno sodišče Republike Slovenije je s sodbo, št. I U 1172/2021-18 z dne 29. 11. 2021, zavrnilo tožbo naročnika ter potrdilo odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-087/2021-8 z dne 30. 6. 2021, s katero je le-ta odločila, da naročnik ni ravnal skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), ko v konkurenčnem postopku s pogajanji po 44. členu ZJN-3 ni izdal odločitve o priznanju sposobnosti, ampak je o dopustnosti prijav in ponudb odločil v odločitvi o oddaji javnega naročila. V omenjeni sodbi je sodišče kot bistveno izpostavilo, da je potrebno 90. člen ZJN-3 razlagati tako, da mora naročnik o priznanju sposobnosti sprejeti samostojno odločitev, zoper katero mora biti kandidatom zagotovljeno pravno varstvo, ne pa o njej odločati šele v odločitvi o oddaji javnega naročila. Kot je Državna revizijska komisija pojasnila v svoji odločitvi, se s tem prepreči, da je v drugo fazo postopka povabljen kandidat, ki ne bi smel biti povabljen, oziroma da v drugo fazo postopka ni bil povabljen kandidat, ki pa bi moral biti povabljen.

Navedeni odločitvi pomenita pomemben korak k izoblikovanju prakse na področju javnega naročanja, prav tako pa sta zanimivi predvsem za strokovno javnost in nadaljnje razprave o predmetnem pravnem pravilu.

Natisni stran