Na vsebino
EN
Številka: 018-058/2023

Naziv naročnika

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.o.o..


Predmet javnega naročila

Storitve sečnje in spravila lesa v gozdovih


Natisni stran