Na vsebino
EN
Številka: 018-055/2023

Naziv naročnika

Občina Vodice


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.


Predmet javnega naročila

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za redno vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Vodice


Natisni stran