Na vsebino
EN
Številka: 018-048/2023

Naziv naročnika

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Energoinvest Gornja Radgona, družba za izvedbo elektromontažnih in gradbenih del, projektiranje in nadzor, d.o.o.


Predmet javnega naročila

Izgradnja povezave 20 kV distribucijskega električnega omrežja v lasti obeh naročnikov, ki vključuje dobavo in montažo trižilnega SN 20 kV kabla in ostale potrebne opreme ter izvedbo vseh potrebnih gradbenih del


Natisni stran