EN
Številka: 018-111/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.


Predmet javnega naročila

A-176/21; Rekonstrukcija državne ceste R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem, od km 5+050 do km 10+900 z izgradnjo državne kolesarske povezave


Natisni stran