EN
Številka: 018-081/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o.


Predmet javnega naročila

PROJEKTIRANJE IN IZGRADNJA OBJEKTOV ZA GARAŽIRANJE VOJAŠKIH VOZIL V VOJAŠNICI EDVARDA PEPERKA V LJUBLJANI


Natisni stran