EN
Številka: 018-072/2022

Naziv naročnika

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CROATIA ZAVAROVANJE d.d. podružnica Ljubljana


Predmet javnega naročila

Izvajanje storitev zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov


Natisni stran