EN
Številka: 018-067/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ZELINKA & SINOVI Zastopanje in trgovina d.o.o.


Predmet javnega naročila

Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo informacijske opreme, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki in postavitev delovnega okolja Sharepoint farme, št. 430-436/2021


Natisni stran