EN
Številka: 018-045/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KOVINASTROJ SERVIS, podjetje za proizvodnjo, inženiring, prodajo in servisiranje gostinske opreme, d.o.o.


Predmet javnega naročila

Dobava kuhinjske opreme za zavode za prestajanje kazni zapora, v sklopu 2: "Kuhinjska oprema za ZPKZ Ljubljana"


Natisni stran