EN
Številka: 018-040/2022

Naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo


Naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

-, -, -, -


Predmet javnega naročila

Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije


Natisni stran