Na vsebino
EN
31. 3. 2023

Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) proti Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

C‑676/20

Predhodno odločanje - Člen 53(2) in člen 99 Poslovnika Sodišča - Povsem notranji položaj - Javno naročanje - Direktiva 2014/24/EU - Členi od 74 do 77 - Opravljanje zdravstvenih in socialnih storitev - Uporaba dogovorov o usklajenem ukrepanju z zasebnimi nepridobitnimi organizacijami - Storitve na notranjem trgu - Direktiva 2006/123/ES - Področje uporabe - Člen 2(f)(j)

 

 

 

Člena 76 in 77 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES,

je treba razlagati tako, da:

ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki nepridobitnim organizacijam pridržuje možnost, da ob upoštevanju načel javnosti, konkurence in preglednosti sklepajo sporazume, na podlagi katerih te organizacije opravljajo socialne ali zdravstvene storitve v splošnem interesu, v zameno za povračilo stroškov, ki jih imajo, ne glede na ocenjeno vrednost teh storitev, če je namen uporabe teh sporazumov doseči cilje solidarnosti, ne da bi se nujno izboljšala ustreznost ali proračunska učinkovitost opravljanja navedenih storitev glede na ureditev, ki se na splošno uporablja za postopke oddaje javnih naročil, če

— na eni strani, pravni in pogodbeni okvir, v katerem se izvaja dejavnost navedenih organizacij, dejansko prispeva k socialnemu namenu ter k uresničevanju ciljev solidarnosti in proračunske učinkovitosti, na katerih ta ureditev temelji, in

— na drugi strani, je načelo preglednosti, kot je med drugim pojasnjeno v členu 75 te direktive, spoštovano.

 

 

 

Sklepa v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: španščina.

Sklepa v angleščini ni. Je le izrek.

Sklep v francoščini.

Sklepa v italijanščini ni. Je le izrek.

Sklepa v madžarščini ni. Je le izrek.

Sklepa v nemščini ni. Je le izrek.


Natisni stran