Na vsebino
EN
26. 1. 2023

„HSC Baltic“ UAB, „Mitnija“ UAB, „Montuotojas“ UAB proti Vilniaus miesto savivaldybės administracija

C‑682/21

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Direktiva 2014/24/EU – Člen 57(4)(g) – Neobvezni razlog za izključitev, povezan s pomanjkljivostmi v okviru prejšnjega naročila – Naročilo, oddano skupini gospodarskih subjektov – Odpoved tega naročila – Samodejni vpis vseh članov skupine na seznam nezanesljivih dobaviteljev – Načelo sorazmernosti – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(1) in (3) – Pravica do učinkovitega pravnega sredstva“

 

 

 

1.      Člen 18(1) in člen 57(4)(g) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

je treba razlagati tako, da

nasprotujeta nacionalni ureditvi ali praksi, v skladu s katero je vsak član skupine gospodarskih subjektov, kadar javni naročnik odpove javno naročilo, oddano tej skupini, zaradi precejšnjih ali stalnih pomanjkljivosti, ki so povzročile neizpolnitev ključne zahteve v okviru tega naročila, samodejno vpisan na seznam nezanesljivih dobaviteljev in mu je tako načeloma začasno preprečeno sodelovanje v novih postopkih za oddajo javnih naročil.

2.      Člen 18(1) in člen 57(4)(g) Direktive 2014/24

je treba razlagati tako, da

se lahko gospodarski subjekt, ki je član skupine, ki je izbrani ponudnik v okviru javnega naročila, v primeru, v katerem je bilo to naročilo odpovedano zaradi nespoštovanja ključne zahteve, pri dokazovanju, da njegov vpis na seznam nezanesljivih dobaviteljev ni upravičen, sklicuje na vsak element – tudi v zvezi s tretjimi osebami, kot je vodilni partner te skupine – s katerim je mogoče dokazati, da ta gospodarski subjekt ni povzročil pomanjkljivosti, zaradi katerih je bilo navedeno naročilo odpovedano, in da od njega ni bilo mogoče razumno zahtevati, naj stori več kot to, kar je storil za odpravo teh pomanjkljivosti.

3.      Člen 1(1) in (3) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil blaga in gradenj, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014,

je treba razlagati tako, da

mora država članica, ki v okviru določitve pogojev za uporabo neobveznega razloga za izključitev iz člena 57(4)(g) Direktive 2014/24 določi, da se člani skupine gospodarskih subjektov, ki je izbrani ponudnik v okviru javnega naročila, v primeru, v katerem je bilo to naročilo odpovedano zaradi nespoštovanja ključne zahteve, vpišejo na seznam nezanesljivih dobaviteljev in se tako načeloma začasno izključijo iz sodelovanja v novih postopkih za oddajo javnih naročil, zagotoviti pravico teh subjektov do vložitve učinkovitega pravnega sredstva zoper njihov vpis na ta seznam.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: litovščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran