Na vsebino
EN
10. 11. 2022

Taxi Horn Tours BV proti gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

C‑631/21

„Predhodno odločanje – Postopki javnega naročanja gradenj, blaga in storitev – Direktiva 2014/24/EU – Oddaja naročil – Člen 2(1), točka 10 – Pojem ‚gospodarski subjekt‘ – Vključitev družbe z neomejeno odgovornostjo brez pravne osebnosti – Člen 19(2) in člen 63 – Skupno podjetje ali uporaba zmogljivosti drugih subjektov povezanih oseb – Člen 59(1) – Obveznost predložitve enega ali več enotnih evropskih dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) – Namen ESPD“

 

 

 

Člen 59(1) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES v povezavi s členom 2(1), točka 10, in členom 63 te direktive ter Prilogo I Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016 o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

je treba razlagati tako, da

mora skupno podjetje – ki ima, ne da bi bilo pravna oseba, pravno obliko družbe, ki jo ureja nacionalna zakonodaja države članice, je vpisana v sodni register te države in je lahko ustanovljena začasno ali trajno ter vsi njeni družbeniki delujejo na istem trgu kot ta družba in so solidarno odgovorni za pravilno izpolnjevanje obveznosti, ki jih je prevzela – javnemu naročniku predložiti le svoj enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), kadar želi posamično sodelovati v postopku javnega naročanja ali oddati ponudbo, če dokaže, da lahko zadevno naročilo izvede tako, da uporabi le lastno osebje in opremo. Če pa to skupno podjetje meni, da mora za izvedbo javnega naročila zaprositi za lastna sredstva nekaterih družbenikov, je treba šteti, da uporablja zmogljivosti drugih subjektov v smislu člena 63 Direktive 2014/24, in mora torej poleg svojega ESPD predložiti tudi ESPD za vsakega od družbenikov, katerih zmogljivosti namerava uporabiti.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nizozemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran