Na vsebino
EN
28. 10. 2020

Pegaso Srl Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza Srl, YW proti Poste Tutela SpA

C‑521/18

Predhodno odločanje – Javno naročanje v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev – Direktiva 2014/25/EU – Člen 13 – Dejavnosti v zvezi z opravljanjem poštnih storitev – Naročniki – Javna podjetja – Dopustnost

 

 

 

Člen 13(1) Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, je treba razlagati tako, da se uporablja za dejavnosti, ki zajemajo opravljanje storitev vratarske službe, recepcije in nadzora dostopa za prostore ponudnikov poštnih storitev, ker so take dejavnosti z dejavnostjo, ki spada v poštni sektor, povezane v smislu, da dejansko služijo opravljanju te dejavnosti tako, da omogočajo njeno ustrezno izvedbo glede na njene običajne pogoje opravljanja. 

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran