Na vsebino
EN
10. 9. 2020

Tax-Fin-Lex d.o.o. proti Ministrstvu za notranje zadeve

C‑367/19

 Predhodno odločanje – Javna naročila storitev – Direktiva 2014/24/EU – Člen 2(1), točka 5 – Pojem ,javno naročilo‘ – Pojem ,odplačna pogodba‘ – Ponudba ponudnika s ponudbeno ceno 0 EUR – Zavrnitev ponudbe – Člen 69 – Neobičajno nizka ponudba

 

 

 

Člen 2(1), točka 5, Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/2365 z dne 18. decembra 2017, je treba razlagati tako, da ne pomeni pravne podlage za zavrnitev ponudbe ponudnika v okviru postopka oddaje javnega naročila zgolj iz razloga, da je cena, ki je predlagana v ponudbi, 0 EUR.

 

 

 

Sodba v slovenščini.  

Jezik postopka: slovenščina.  

Sodba v angleščini.  

Sodba v francoščini.  

Sodba v italijanščini.  

Sodba v madžarščini.  

Sodba v nemščini.


Natisni stran