Na vsebino
EN
5. 4. 2017

Marina del Mediterráneo SL in drugi proti Agencia Pública de Puertos de Andalucía

C‑391/15

„Predhodno odločanje – Javna naročila – Revizijski postopki – Direktiva 89/665/EGS – Člen 1(1) – Člen 2(1) – Odločitev naročnika, da gospodarskemu subjektu dopusti oddajo ponudbe – Odločitev, zoper katero v skladu z veljavno nacionalno ureditvijo ni pravnega sredstva“

 

 

1.      Člen 1(1) in člen 2(1)(a) in (b) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, je treba razlagati tako, da v položaju, kot je ta v postopku v glavni stvari, nasprotujeta nacionalni zakonodaji, na podlagi katere odločitev o dopustitvi sodelovanja ponudnika v postopku oddaje javnega naročila, glede katere se zatrjuje, da krši pravo Unije na področju javnih naročil ali nacionalno zakonodajo, s katero je to pravo preneseno, ne spada med pripravljalne akte naročnika, zoper katere je mogoče vložiti samostojno pravno sredstvo v sodnem postopku.

2.      Člen 1(1) ter člen 2(1)(a) in (b) Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66, imata neposredni učinek.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran