Na vsebino
EN
10. 11. 2016

MB Srl proti Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA

C‑697/15

"Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Direktiva 2014/24/EU — Sodelovanje na javnem razpisu — Ponudnik, ki v ponudbi ni omenil stroškov podjetja za varnost pri delu — Obveznost za podajo te omembe, določena s strani sodišča — Izključitev iz postopka oddaje javnega naročila brez možnosti za popravo te pomanjkljivosti"

 

 

Načelo enakega obravnavanja in obveznost preglednosti, kot se izvajata z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, je treba razlagati tako, da nasprotujeta izključitvi ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila iz razloga, da ni izpolnil obveznosti, v skladu s katero je treba v ponudbi ločeno navesti stroške podjetja za varnost pri delu – pri čemer je nespoštovanje te obveznosti sankcionirano z izključitvijo iz postopka – ki ne izhaja izrecno iz razpisne dokumentacije ali nacionalne ureditve, ampak iz razlage te ureditve in zapolnjevanja vrzeli v tej dokumentaciji s strani nacionalnega sodišča, ki odloča na zadnji stopnji. Prav tako je treba načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti razlagati tako, da ne nasprotujeta, da se temu ponudniku omogoči, da popravi položaj in izpolni navedeno obveznost v roku, ki ga določi javni naročnik.

 

 

Sklepa ni v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sklepa ni v angleščini.

Sklep v francoščini.

Sklep v italijanščini.

Sklepa ni v madžarščini.

Sklepa ni v nemščini.


Natisni stran