Na vsebino
EN
11. 12. 2014

Croce Amica One Italia Srl proti Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

C-440/13

Predhodno odločanje – Javna naročila storitev – Direktiva 2004/18/ES – Direktiva 89/665/EGS – Osebni položaj kandidata ali ponudnika – Začasna oddaja naročila – Kazenska preiskava, uvedena zoper zakonitega zastopnika izbranega ponudnika – Odločitev naročnika, da naročila ne odda dokončno in da razveljavi javni razpis – Sodni nadzor

 

 

1.      Člene 41(1), 43 in 45 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da navedeni člen 45 – če pogoji za uporabo razlogov za izključitev, ki so v njem določeni, niso izpolnjeni – ne ovira tega, da naročnik sprejme odločitev, da ne odda javnega naročila, za katero je bilo objavljeno obvestilo, in da tega naročila ne odda dokončno edinemu preostalemu ponudniku, ki je bil začasno določen za izbranega ponudnika.

2.      Pravo Unije na področju javnih naročil, zlasti člen 1(1), tretji pododstavek, Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (89/665/EGS), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007, je treba razlagati tako, da nadzor, določen v tem členu, pomeni nadzor zakonitosti odločitev, ki jih sprejmejo naročniki, katerega namen je zagotoviti spoštovanje upoštevnih pravil prava Unije ali nacionalnih določb, s katerimi so ta pravila prenesena, ne da bi bilo dovoljeno ta nadzor omejiti le na preizkus arbitrarnosti odločitev naročnika. Vendar s tem ni izključena možnost, da nacionalni zakonodajalec pristojnim nacionalnim sodiščem podeli pooblastilo za izvrševanje nadzora smotrnosti.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran