Na vsebino
EN
11. 12. 2014

Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino“, Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, Regione Liguria proti San Lorenzo Soc. coop. sociale, Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus

C-113/13

Predhodno odločanje – Storitve reševalnega prevoza – Nacionalna zakonodaja, ki pri dejavnosti reševalnega prevoza za javne zdravstvene ustanove daje prednost prostovoljnim združenjem, ki izpolnjujejo zakonske zahteve in so registrirana – Skladnost s pravom Unije – Javna naročila – Člena 49 PDEU in 56 PDEU – Direktiva 2004/18/ES – Mešane storitve, določene tako v Prilogi II A kot v Prilogi II B k Direktivi 2004/18 – Člen 1(2)(a) in (d) – Pojem ‚javna naročila storitev‘– Odplačnost – Protidajatev v obliki povračila nastalih stroškov

 

 

Člena 49 PDEU in 56 PDEU je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta nacionalni ureditvi, ki – kakor zadevna – določa, da se opravljanje storitev nujnega in izredno nujnega reševalnega prevoza prednostno in prek neposredne oddaje, brez kakršnegakoli oglaševanja, zaupa prostovoljnim organizacijam iz sporazumov, če zakonski in pogodbeni okvir, znotraj katerega se izvaja dejavnost teh organizacij, dejansko prispeva k socialnemu namenu ter k uresničevanju ciljev solidarnosti in proračunske učinkovitosti, na katerih ta ureditev temelji.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran