Na vsebino
EN
18. 9. 2014

Bundesdruckerei GmbH proti Stadt Dortmund

C‑549/13

„Predhodno odločanje – Člen 56 PDEU – Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Direktiva 96/71/ES – Postopki za oddajo javnih naročil storitev – Nacionalni predpis, ki ponudnikom in podizvajalcem nalaga, da se zavežejo, da bodo osebju, ki opravlja storitve, ki so predmet javnega naročila, plačali minimalno plačo – Podizvajalec s sedežem v drugi državi članici“

 

 

V situaciji, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, v kateri namerava ponudnik javno naročilo izvesti izključno prek delavcev, zaposlenih pri podizvajalcu s sedežem v državi članici, ki ni država članica naročnika, člen 56 PDEU nasprotuje uporabi predpisa države članice naročnika, ki temu podizvajalcu nalaga, naj navedenim delavcem izplača minimalno plačo, določeno s tem predpisom.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran