Na vsebino
EN
29. 3. 2012

SAG ELV Slovensko a.s., FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe a.s., TESLA Stropkov a.s., Autostrade per l’Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA proti Úrad pre verejné obstarávanie

C-599/10

Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Postopki za oddajo naročil – Omejeni razpisni postopek – Ocenjevanje ponudbe – Zahteve javnega naročnika za pojasnitev ponudbe – Pogoji

 

 

Člen 55 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev je treba razlagati tako, da zahteva, da nacionalna zakonodaja vsebuje določbo, kot je člen 42(3) zakona št. 25/2006 o javnih naročilih v različici, ki se uporablja za postopek v glavni stvari, ki v bistvu določa, da če kandidat predlaga neobičajno nizko ceno, javni naročnik od njega pisno zahteva, naj predlagano ceno pojasni. Nacionalno sodišče mora preveriti, ali je glede na vse listine iz spisa, ki so mu predložene, zahteva po pojasnilih zadevnemu kandidatu omogočila, da je dovolj pojasnil postavke oziroma elemente svoje ponudbe.

Člen 55 Direktive 2004/18 nasprotuje pristopu javnega naročnika, v skladu s katerim ta od kandidata ni dolžan zahtevati pojasnil glede neobičajno nizke cene.

Člen 2 Direktive 2004/18 ne nasprotuje določbi nacionalnega prava, kot je člen 42(2) navedenega zakona št. 25/2006, ki v bistvu določa, da lahko javni naročnik od kandidatov pisno zahteva, naj pojasnijo svojo ponudbo, vendar ne da bi predlagal oziroma sprejel kakršno koli spremembo ponudbe. Javni naročnik mora pri izvajanju diskrecijske pravice različne kandidate obravnavati enako in lojalno, tako da zahteva po pojasnilih na koncu postopka izbire ponudb glede na izid tega postopka ne more dajati vtisa, da je neupravičeno koristila oziroma škodovala enemu ali več kandidatom, na katere je bila naslovljena.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: slovaščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran