Na vsebino
EN
23. 12. 2009

Serrantoni Srl in Consorzio stabile edili Scrl proti Comune di Milano

C-376/08

Javna naročila gradenj – Direktiva 2004/18/ES – Člena 43 ES in 49 ES – Načelo enakega obravnavanja – Združenja podjetij – Prepoved konkuriranja ‚consorzio stabile‘ (‚stalnega združenja‘) in družbe, ki je njegov član, pri istem javnem naročilu

 

 

Pravo Skupnosti je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim predpisom, kakršni so ti, ki se obravnavajo v postopku v glavni stvari, ki v okviru postopka oddaje javnega naročila, katerega vrednost ne dosega praga iz člena 7(1)(c) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, ima pa določen čezmejni interes, določajo samodejno izključitev iz tega postopka in kazenske sankcije za združenje in podjetja, ki so njegovi člani, če so slednja v okviru istega postopka vložila ponudbe, ki so konkurenčne ponudbam tega združenja, čeprav navedeno združenje ni vložilo ponudbe za račun in v interesu teh podjetij.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.

 


Natisni stran