Na vsebino
EN
8. 4. 2008

Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

C-337/05

Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila blaga – Direktivi 77/62/EGS in 93/36/EGS – Dodelitev javnih naročil brez predhodne objave – Neobstoj javnega razpisa – Helikopterji znamk Agusta in Agusta Bell

 

 

Italijanska republika, s tem da izvaja dolgoletno prakso neposrednega oddajanja naročil družbi Agusta za nakup helikopterjev znamk Agusta in Agusta Bell za potrebe več vojaških in civilnih korpusov italijanske države brez kakršnega koli razpisnega postopka in zlasti s kršenjem postopkov, ki so določeni z Direktivo Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil blaga, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/52/E z dne 13. oktobra 1997, in prej z Direktivo Sveta 77/62/EGS z dne 21. decembra 1976 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil blaga, kot je bila spremenjena in dopolnjena z direktivama Sveta 80/767/EGS z dne 22. julija 1980 in 88/295/EGS z dne 22. marca 1988, ni izpolnila obveznosti iz teh direktiv.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran