Na vsebino
EN
3. 4. 2008

Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

C-444/06

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 89/665/EGS – Javna naročila za preskrbo in javna naročila za gradnje – Revizijski postopek na področju oddaje javnih naročil

 

 

1)      Kraljevina Španija, s tem da za naročnika ni določila obveznega roka za vročitev odločbe o oddaji javnega naročila vsem ponudnikom in da ni določila roka, ki mora preteči med oddajo javnega naročila in sklenitvijo pogodbe, ni izpolnila obveznosti iz člena 2(1)(a) in (b) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992.

2)      V preostalem se tožba zavrne.


 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran