Na vsebino
EN
9. 2. 2006

La Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl proti Ministero della Difesa in drugim

C-226/04

Združeni zadevi C-226/04 La Cascina Soc. coop. arl, Zilch Srl proti Ministero della Difesa in drugim in C-228/04 Consorzio G. f. M. proti Ministero della Difesa, La Cascina Soc. coop. arl.

 

 

Javna naročila storitev – Direktiva 92/50/EGS – Člen 29, prvi odstavek, točki (e) in (f) – Obveznosti ponudnikov storitev – Plačilo prispevkov za socialno varnost ter davkov in dajatev

 

 

Člen 29, prvi odstavek, točki (e) in (f), Direktive Sveta 92/50/EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev ne nasprotuje nacionalnim predpisom ali upravni praksi, v skladu s katerimi sme ponudnik storitev, ki na dan, ko poteče rok za predložitev vloge za sodelovanje pri naročilu, ni izpolnil obveznosti v zvezi s prispevki za socialno varnost ter v zvezi z davki in dajatvami tako, da bi v celoti izvedel ustrezno plačilo, te poravnati naknadno

–        v skladu z ukrepi davčne oprostitve ali ugodne obravnave, ki jih sprejme država, ali

–        v skladu z upravnim dogovorom za obročno plačevanje ali zmanjšanje dolgov, ali

–        z vložitvijo pravnega sredstva v upravnem ali sodnem postopku,

pod pogojem, da v roku, ki ga določajo nacionalnimi predpisi ali upravna praksa, dokaže, da so bili zanj izdani taki ukrepi ali, da je sklenil tak dogovor ali da je v tem roku vložil pravno sredstvo.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran