Na vsebino
EN
18. 6. 2002

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs- GmbH (HI) proti Stadt Wien

C-92/00

Sodišče je navedlo, da mora država pravno varstvo, kot ga določa Direktiva 89/665/EGS, zagotoviti v enaki meri tudi zoper odločitve o tem, da se javno naročilo ne dodeli, med drugim tudi tako, da lahko organ pravnega varstva (v primeru kršitve prava Skupnosti o javnem naročanju oziroma nacionalnih predpisov, ki to pravo implementirajo) takšno odločitev razveljavi.
Sodišče je ob tem dodalo, da nacionalna ureditev, ki organom pravnega varstva v takšnih primerih omogoča zgolj presojo morebitne arbitrarnosti odločitve o tem, da se javno naročilo ne podeli, ni skladna z direktivo 89/665/EGS. Menilo je, da tako ozko presojo ne dopuščata niti besedilo niti duh te direktive. Sodišče pa ni odgovorilo na vprašanje, na kakšen način je treba zagotoviti pravno varstvo, temveč je zgolj opozorilo, da morata biti pri tem spoštovana zlasti načelo enake obravnave in učinkovitosti.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran