Na vsebino
EN

018-044/2022 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-044/2022-5
Datum sprejema: 10. 5. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije – izvedbeni načrt (IzN) za nadgradnjo odseka MB-Ruše na regionalni želez. progi št. 34 MB-Prevalje-d.m. in nadgradnjo želez. infrastr. na območju želez. trikot. v MB«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Tiring, d.o.o., Trzin, Motnica 11, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 5. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije – izvedbeni načrt (IzN) za nadgradnjo odseka MB-Ruše na regionalni želez. progi št. 34 MB-Prevalje-d.m. in nadgradnjo želez. infrastr. na območju želez. trikot. v MB«, se ustavi.


Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3. 2. 2022, pod št. objave JN000718/2022-B01, in v Uradnem listu EU dne 4. 2. 2022, pod št. objave 2022/S 025-062275.

Vlagatelj je z nedatirano vlogo dne 21. 4. 2022 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj je prek portala e-Revizija dne 5. 5. 2022 (ob 11:37 uri) vložil vlogo, s katero je umaknil zahtevek za revizijo.

Dne 5. 5. 2022 (ob 12:15 uri) je naročnik na portalu e-Revizija objavil odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil. Istega dne je naročnik odstopil dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 10. 5. 2022 vložil vlogo, v kateri je navedel, da umika revizijski zahtevek ter da zahteva povračilo polovice vplačane takse.

ZPVPJN v drugem odstavku 18. člena določa, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Tretji odstavek 18. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

V obravnavanem primeru je naročnik po prejemu pisnega umika zahtevka za revizijo objavil odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil, Državni revizijski komisiji pa je odstopil dokumentacijo, s čimer se je začel revizijski postopek (prim. 30. člen ZPVPJN). Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti (po e-Reviziji):
– naročnik,
– vlagatelj,
– RS MJU.

V vednost:
– oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran