Na vsebino
EN

018-036/2022 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-036/2022-4
Datum sprejema: 15. 4. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata, Nine Velkavrh kot članice senata in Aleksandra Petrovčiča kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gasilni aparati in gasilske cevi« začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GALLUS SM proizvodnja, servis in trgovina d.o.o., Novomeška cesta 17, 8310 Šentjernej (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 15. 4. 2022

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gasilni aparati in gasilske cevi«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 25. 3. 2022, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22. 2. 2022, pod št. objave JN001061/2022-W01.

Naročnik je dne 18. 3. 2022 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila »MORS 44/2022 – JNMV GASILNI APARATI IN GASILSKE CEVI«. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 25. 3. 2022. Naročnik je dne 8. 4. 2022 z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov.

Vlagatelj je dne 13. 4. 2022 prek portala eRevizija vložil vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 13. 4. 2022, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo zoper Odločitev o oddaji javnega naročila »MORS 44/2022 – JNMV Gasilni aparati in gasilske cevi št. 430-63/2022-18 z dne 18. 3. 2022«.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti (na portalu eRevizija):
˗ naročnik,
˗ vlagatelj
˗ izbrani ponudnik,
˗ Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
v spis zadeve, tu.

Natisni stran