Na vsebino
EN

018-164/2020 Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Številka: 018-164/2020-4
Datum sprejema: 21. 10. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki sta ga vložila vlagatelja (kot skupina gospodarskih subjektov) Lesnina MG oprema, d. d., Parmova ulica 53, Ljubljana in MB oprema, d. o. o., Parmova ulica 52, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ju zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 21. 10. 2020

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov« (objava 16. 6. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003830/2020-B01, in 17. 6. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 116-280863) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 16. 6. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003830/2020-B01, in 17. 6. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 116-280863) z dokumentom »Odločitev o priznanju sposobnosti ter sodelovanju v II. fazi omejenega postopka« št. 43009-1/2020/115 z dne 21. 9. 2020 obvestil gospodarske subjekte, da je priznal sposobnosti vlagatelju in še dvema skupinama gospodarskih subjektov.

Vlagatelj je zoper odločitev o priznanju sposobnosti eni izmed skupin gospodarskih subjektov vložil zahtevek za revizijo z dne 2. 10. 2020, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom št. 43009-1/2020/132 z dne 13. 10. 2020. Naročnik je s tem dokumentom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43009-1/2020/135 z dne 15. 10. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 10. 2020 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov« (objava 16. 6. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003830/2020-B01, in 17. 6. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 116-280863).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 21. 10. 2020

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto,
- Ofis arhitekti, d. o. o., Beethovnova ulica 9, 1000 Ljubljana,
- Trgograd, d. o. o., Breg pri Litiji 56, 1270 Litija,
- Riko, d. o. o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Stilles, d. o. o., Savska cesta 13, 8290 Sevnica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran