Na vsebino
EN

018-054/2019 Banka Slovenije

Številka: 018-054/2019-4
Datum sprejema: 18. 4. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Nine Velkavrh in dr. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »prenovo prostorov na Cankarjevi ulici – tehnična varnost« (sklop 1) in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Aktiva varovanje, d. d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 18. 4. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti za »prenovo prostorov na Cankarjevi ulici – tehnična varnost« (objava 24. 12. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008778/2018-W01) za sklop 1 se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 24. 12. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008778/2018-W01) z dokumentom »Sklep o oddaji javnega naročila« z dne 21. 3. 2019 ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 1 izbral ponudbo ponudnika A Koda Plus, d. o. o., Celovška cesta 175, Ljubljana. Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 1 vložil zahtevek za revizijo z dne 1. 4. 2019, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 2.07.4-5/2019-8 z dne 15. 4. 2019.
Naročnik je kot prilogo dopisu št. 2.07.4-5/2019-9 z dne 16. 4. 2019 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 4. 2019 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo polovice plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »prenovo prostorov na Cankarjevi ulici – tehnična varnost« (sklop 1) ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 18. 4. 2019


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
- A Koda Plus, d. o. o., Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu

Natisni stran