Na vsebino
EN

018-052/2019 Elektro Primorska, d. d.

Številka: 018-052/2019-6
Datum sprejema: 16. 4. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »material in opremo za izgradnjo elektrodistribucijskega omrežja« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), 16. 4. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »material in opremo za izgradnjo elektrodistribucijskega omrežja« (objava 20. 3. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001650/2019-E01, in 21. 3. 2019 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2019/S 057-132536) se ustavi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je v postopku oddaje naročila (objava 20. 3. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001650/2019-E01, in 21. 3. 2019 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2019/S 057-132536) pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 3. 4. 2019, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 11. 4. 2019.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 12. 4. 2019 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 4. 2019 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo polovice plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »material in opremo za izgradnjo elektrodistribucijskega omrežja« ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 16. 4. 2019
Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Elektro Primorska, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica,
- Kolektor Cestno podjetne Nova Gorica, d. o. o., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran