Na vsebino
EN

018-045/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Številka: 018-045/2019-5
Datum sprejema: 5. 4. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, 8270 Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 4. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 19. 3. 2019, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Prevzem, prevoz in obdelava odpadkov s številko 19 12 12«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10. 10. 2018 pod številko objave JN007040/2018-B01. Dne 25. 2. 2019 je naročnik sprejel odločitev, št. 430-56/2018-36, s katero je javno naročilo oddal vlagatelju. Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007040/2018-ODL01. Dne 7. 3. 2019 je naročnik svojo prvotno odločitev v skladu s šestim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) spremenil in sprejel novo odločitev, št. 430-56/2018-43, s katero je odločil, da se javno naročilo ne odda. Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007040/2018-ODL01P1. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 19. 3. 2019 vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil z Odločitvijo o zahtevku za revizijo, št. 430-56/2018-48 z dne 28. 3. 2019.

Dne 2. 4. 2019 je Državna revizijska komisija s strani naročnika in vlagatelja prejela vlagateljevo vlogo z dne 1. 4. 2019, poimenovano Umik zahtevka za revizijo, s katero je vlagatelj svoj revizijski zahtevek umaknil.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 5. 4. 2018


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana,
– KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, 8270 Krško,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran