Na vsebino
EN

018-086/2017 Občina Ljutomer

Številka: 018-086/2017-4
Datum sprejema: 17. 5. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi«, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj AGM Zemljak d.o.o., Cven 45, Ljutomer (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 5. 2017

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo dne 19. 4. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o postopku javnega naročanja male vrednosti »Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi« je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 14. 3. 2017, št. objave JN001858/2017-W01 (popravek objavljen dne 29. 3. 2017, št. objave JN001858/2017-K01).

Naročnik je z dokumentom »SKLEP O ODDAJI NAROČILA«, z dne 12. 4. 2017, javno naročilo oddal (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) ponudniku NOGRAD d.o.o., Hotiza, Petrova ulica 41, Lendava - Lendva (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev o oddaji naročila je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN001858/2017-ODL01.

Vlagatelj je z vlogo dne 19. 4. 2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila. Navedel je, da naročnik glede njegove ponudbe ni navedel razlogov za nedopustnost.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo, z dne 26. 4. 2017.

Naročnik je dne 5. 5. 2017 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, nato pa z dopisom odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji, ki jo je prejela dne 11. 5. 2017.

Državna revizijska komisija je dne 15. 5. 2017 od naročnika prejela vlagateljevo vlogo s katero ta obvešča naročnika, da umika zahtevek za revizijo z dne 18. 4. 2017.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 17. 5. 2017


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
- AGM Zemljak d.o.o., Cven 45, 9240 Ljutomer
- NOGRAD d.o.o., Hotiza, Petrova ulica 41, 9220 Lendava – Lendva
- Komunala Slovenske Konjice d.o.o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart
- GMW d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci
- Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
- NIGRAD d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
- LEGARTIS d.o.o., Trimlini 2i, 9220 Lendava
- Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran