Na vsebino
EN

018-205/2015 Občina Ljutomer

Številka: 018-205/2015-7
Datum sprejema: 28. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »gradnjo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – Izgradnja transportnega vodovoda Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici – odsek 2« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki sta ga vložila ponudnika v skupnem nastopu Komunalno podjetje Ptuj, d. d., Puhova ulica 10, Ptuj in Mariborski Vodovod, javno podjetje, d. d., Jadranska cesta 24, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ju zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), 28. 9. 2015

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »gradnjo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – Izgradnja transportnega vodovoda Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici – odsek 2« se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 19. 6. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4124/2015) z obvestilom št. 430-20/2015-69-437 z dne 25. 8. 2015 ponudnike obvestil, da je razveljavil prvotno sprejeto odločitev o oddaji javna naročila in da je sprejel novo odločitev o oddaji javnega naročila, skladno s katero izbere ponudbo ponudnika SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota. Zoper slednjo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 7. 9. 2015, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 430-20/2015-122-437 z dne 17. 9. 2015.

Naročnik je kot prilogo vlogi št. 430-20/2015-37-437 z dne 17. 9. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil vlogo z dne 21. 9. 2015, s katero je vlagatelj sporočil, da umika zahtevek za revizijo in da zahteva povračilo polovico plačane takse (tretji odstavek 72. člena ZPVPJN). Vlagatelj je vlogo z dne 21. 9. 2015 vložil tudi pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »gradnjo transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – Izgradnja transportnega vodovoda Križevci–Sveti Jurij ob Ščavnici – odsek 2« ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 28. 9. 2015

Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o. Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- Komunalno podjetje Ormož, d. o. o., Hardek 21C, 2270 Ormož,
- IPI, d. o. o., Zgornje Negonje 36D, 3250 Rogaška Slatina,
- Kolektor Koling, d. o. o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija,
- Proadria, d. o. o., Vrhovci, cesta XXVI/14, 1000 Ljubljana,
- SGP Mesner, d. o. o., Gradiška 420, 2201 Zgornja Kungota,
- SGP Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran