EN

018-101/2014 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Številka: 018-101/2014-7
Datum sprejema: 12. 5. 2014

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nadgradnja odseka proge Slovenska Bistrica - Pragersko«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, Taborska 13, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12. 5. 2014

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Nadgradnja odseka proge Slovenska Bistrica - Pragersko«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 7. 4. 2014, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 15. 10. 2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko JN13124/2013, dne 17. 10. 2013 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2013/S 202-348972. Dne 4. 3. 2014 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil skupnim ponudnikom CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Gorica, Ginex International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, Nova Gorica, in Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 7. 4. 2014 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nepopolna.

Naročnik je dne 28. 4. 2014 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in z dopisom z dne 29. 4. 2014 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 9. 5. 2014 od vlagatelja prejela vlogo (datirano z dne 7. 5. 2014), v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 7. 4. 2014.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 12. 5. 2014
predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Čeferin, Taborska 13, 1290 Grosuplje
- CPG, d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
- Ginex International, d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica
- Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran