Na vsebino
EN

018-201/2013 Občina Kočevje

Številka: 018-201/2013-9
Datum sprejema: 15. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Nataše Jeršič kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica " Ribnica " Kočevje: Vodovodni sistem", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CIMMEX inženiring in trgovina, d.o.o., Vojkova cesta 8, 5250 Solkan (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 15. 7. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica " Ribnica " Kočevje: Vodovodni sistem", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 25. 5. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 26. 3. 2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN3444/2013 in v Uradnem listu Evropske unije, dne 28. 3. 2013, pod številko objave 2013/S 062-103616.

Vlagatelj je z vlogo z dne 25. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 6. 6. 2013 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in z dopisom z dne 10. 6. 2013 odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je Državno revizijsko komisijo z vlogo z dne 11. 7. 2013 obvestil, da vlagatelj umika zahtevek za revizijo z dne 25. 5. 2013.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 15. 7. 2013
predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
- CIMMEX inženiring in trgovina, d.o.o., Vojkova cesta 8, 5250 Solkan
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran