Na vsebino
EN

018-186/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-186/2013-4
Datum sprejema: 11. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "MORS-119/2012-ODP; Dobava in postavitev steze za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov v ICZR enota Pekre - Limbuš", začetem na podlagi vloženega revizijskega zahtevka vlagatelja WEBO MARIBOR d.o.o., Ulica heroja Jevtiča 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11. 6. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "MORS-119/2012-ODP; Dobava in postavitev steze za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov v ICZR enota Pekre - Limbuš", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20. 5. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo MORS-119/2012-ODP; Dobava in postavitev steze za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov v ICZR enota Pekre - Limbuš" dne 29. 3. 2013 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN3639/2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Vlagatelj je zoper objavljeno razpisno dokumentacijo z vlogo z dne 20. 5. 2013 vložil revizijski zahtevek.

Naročnik je dne 31. 5. 2013 sprejel odločitev št. 430-164/2012-13, s katero je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 5. 6. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku dne 10. 6. 2013 prejela vlagateljev umik vloženega zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 11. 6. 2013

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- WEBO MARIBOR d.o.o., Ulica heroja Jevtiča 11, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Arhiv- tu.

Natisni stran