Na vsebino
EN

018-101/2013 Občina Logatec

Številka: 018-101/2013-7
Datum sprejema: 15. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), kanalizacijski sistem v občini Logatec", začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Pondus d.o.o., Pod vinogradi 39, Kamnica, v skupnem nastopu s ponudnikoma Adriaing d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper in SGP Mesner d.o.o., Gradiška 420, Zgornja Kungota, ki jih vse skupaj zastopa odvetnik Mitja Vezovnik, Ferrarska ulica 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 4. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), kanalizacijski sistem v občini Logatec", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo in ga je naročnik prejel dne 21. 2. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop), kanalizacijski sistem v občini Logatec", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 30. 10. 2012 objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN11746/2012, s popravki pod objavami št. JN12225/2012 z dne 13. 11. 2012, št. JN12484/2012 z dne 19. 11. 2012 in št. JN12735/2012 z dne 23. 11. 2012, dne 21. 2. 2013 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je pred Državno revizijsko komisijo z vlogo z dne 25. 3. 2013 začel revizijski postopek zaradi molka naročnika.

Naročnik je dne 11. 3. 2013 sprejel sklep št. 430-38/2012-139, s katerim je vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil. Vlagatelj je navedeni naročnikov sklep prejel dne 27. 3. 2013.

Naročnik je z vlogo z dne 4. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.
Vlagatelj je z vlogo z dne 8. 4. 2013, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 10. 4. 2013, podal umik zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.
V Ljubljani, dne 15. 4. 2013


Predsednica senata:
mag. Maje Bilbija
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec,
- Mitja Vezovnik, Ferrarska ulica 14, Koper,
- Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Arhiv- tu.

Natisni stran