EN

018-341/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Številka: 018-341/2012-5
Datum sprejema: 8. 11. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 8. 11. 2012

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 15. 10. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 2. 8. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN8421/2012, dne 8. 8. 2012 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2012/S 150-251143.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 10. 2012, ki jo je naročnik prejel dne 16. 10. 2012, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da zaradi obsežnih sprememb razpisne dokumentacije ni več mogoče razbrati naročnikovih zahtev, zaradi česar bi bilo treba pripraviti čistopis razpisne dokumentacije in podaljšati rok za predložitev ponudb. Po mnenju vlagatelja je del razpisne dokumentacije, ki se nanaša na prenose licenc ter izvorno kodo, tudi nejasen in nezakonit. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila v celoti, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 17. 10. 2012 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, in odstopil celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 29. 10. 2012 prejela vlogo z dne 26. 10. 2012, v kateri vlagatelj navaja, da se ne strinja z začetkom revizijskega postopka in da umika zahtevek za revizijo, ki ga je dne 16. 10. 2012 vložil pri naročniku.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, dne 8. 11. 2012
predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1535 Ljubljana
- ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran