EN

018-095/2012, DARS, d.d.

Številka: 018-095/2012-6
Datum sprejema: 3. 4. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Zapiranje prehodov preko srednjega ločilnega pasu", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 4. 2012

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Zapiranje prehodov preko srednjega ločilnega pasu", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 28. 2. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Zapiranje prehodov preko srednjega ločilnega pasu", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 6. 10. 2011, pod št. objave JN11391/2011, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja, vloženega z vlogo z dne 28. 2. 2012.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, izdanim dne 21. 3. 2012, pod št. 402-26/12-00113/2011-1, zavrnil. Naročnik je z vlogo z dne 23. 3. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 3. 2012 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila, ki je bil začet z vložitvijo zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 28. 2. 2012, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 3. 4. 2012


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
- Strabag AG, Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Spittal an der Drau, Republika Avstrija, Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33, Ljubljana
- SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota
- CPK, d.d., Ulica 15. maja 14, Koper
- VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje
- CP Ljubljana, d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana
- CPG, d.d., Kroberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica
- Kveder, d.o.o., Zadobrova 135, škofja vas
- Petrič, d.o.o., Goriška cesta 57, Ajdovščina
- Liko, d.d., Liboje 26a, Petrovče
- Mapri Proasfalt, d.o.o., Mali Ločnik 5, Turjak
- CVP Inženiring, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana
- LOS Cestna oprema, d.o.o., Podjetniško naselje, Kočevje 1, Kočevje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran