Na vsebino
EN

018-084/2012 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-084/2012-3
Datum sprejema: 20. 3. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Izvajanje monitoringa voda", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.3.2012

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izvajanje monitoringa voda", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 27.2.2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Izvajanje monitoringa voda", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 13.1.2012, pod št. JN435/2012, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja, vloženega z vlogo z dne 27.2.2012.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, izdanim dne 12.3.2012, pod št. 14-1000-I-015784/2012, zavrnil.

Naročnik je z vlogo z dne 14.3.2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.
Vlagatelj je z vlogo z dne 16.3.2012, ki jo je Državna revizijska komisija prejela 19.3.2012, podal umik zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.
V Ljubljani, dne 20.3.2012

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor,
- Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
- JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Arhiv- tu.

Natisni stran