EN

018-051/2012 Občina Križevci

Številka: 018-051/2012-3
Datum sprejema: 22. 2. 2012

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Miriam Ravnikar šurk kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija lokalne ceste Ključarovci - Grabe", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika LEGARTIS, d.o.o., Lendava, Trimlini 2i, Lendava, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 2. 2012

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija lokalne ceste Ključarovci - Grabe", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 30. 1. 2012, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija lokalne ceste Ključarovci - Grabe", katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 16. 11. 2011, pod št. JN13171/2011, prejel zahtevek za revizijo vlagatelja, vloženega z vlogo z dne 30. 1. 2012.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, izdanim dne 9. 2. 2012, pod št. 031-02/2012-187, zavrnil. Naročnik je z vlogo z dne 13. 2. 2012 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 2. 2012 podal umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 2. 2012


Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- OBČINA KRIŽEVCI, Križevci pri Ljutomeru 11, Križevci pri Ljutomeru
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Trpinčeva 86, Ljubljana
- LEGARTIS, d.o.o., Lendava, Trimlini 2i, Lendava
- Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49a, Ptuj
- SGP Pomgrad, d.d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota
- Komunalno podjetje Ljubljana, d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana
- NOGRAD GP, d.o.o., Ulica Prekmurske čete 43, Črenšovci
- Komunalno podjetje Ormož, d.o.o., Hardek 21c, Ormož
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Natisni stran